Kính viễn vọng khúc xạ American Gskyer

Kính viễn vọng khúc xạ American Gskyer có độ nét cao tầm nhìn ban đêm chuyên nghiệp không gian sâu không gian sao dành cho người lớn

In Stock

Sku:N6

5.800.000

Mua sản phẩm