Ngũ vị hương, túi 0,5kg loại đặc biệt

Ngũ vị hương được dùng trong ẩm thực của người việt nam. nó bao gồm năm loại vị cơ bản trong ẩm thực là: mặn, ngọt, chua, cay, đắng

In Stock

110.000 90.000